Military personnel assist after motorcycle accident

May 31, 2021 12:53 am

SIMPSON BAY -- In a lone motorcycle accident on Sint Maarten, marines acted when a motorcyclist fell. After they saw the rider fall, the marines immediately started applying victim assistance. Among other things, they performed a neck stabilization to prevent further injury, cooled bruises and stopped other traffic so that the police and ambulance could reach the scene safely. When stabilizing the victim, they checked breathing and heart rate so that the military personnel could transfer the victim to the ambulance properly. The military personnel were present in the area because they took part in a hurricane emergency relief exercise in which logistical movements and familiarization with the island are the main focus. Defense has a permanent marine detachment on Sint Maarten.

###

NL Militairen assisteren bij motorongeluk

Bij een eenzijdig motorongeluk op Sint Maarten hebben mariniers adequaat gehandeld toen een motorrijder ten val kwam.De militairen zijn nadat zij de rijder zagen vallen direct begonnen met het toepassen van slachtofferhulp. Zo voerden zij een nekstabilisatie uit om verder letsel te voorkomen, koelden zij bloeduitstortingen en hielden zij overig verkeer tegen zodat politie en ambulance veilig ter plaatse konden komen. Bij het stabiliseren van het slachtoffer controleerden zij ademhaling en hartslag zodat de militairen het slachtoffer goed konden overdragen aan de ambulance.De militairen waren in het gebied aanwezig omdat zij deelnamen aan een orkaannoodhulpoefening waarbij met name logistieke verplaatsingen en het bekend worden met het eiland centraal staan. Defensie heeft permanent een mariniersdetachement aanwezig op Sint Maarten.